|  JoinUs

בעלי תפקיד


                                             דני בן אבו                                                            ניסים סספורטס                                         

                         יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים                   מנכ"ל ההתאחדות הישראלית לספורט נכים                       

                            יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי                                      מנכ"ל הוועד הפראלימפי הישראלי

.

חברי הנהלת ההתאחדות הישראלית לספורט נכים 


חברי הנהלת הוועד הפראלימפי הישראלי


מטה תפעולי

הדס חפץ - מנהלת משרד

ד"ר רון בלוטין - מנהל תחום מקצועי

לימור גולדברג - מתאמת 'אתנה', מנהלת עתודות

יעל לנדר - מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי

ורד מלר - רכזת פרחי ספורט 

חן מורן - אירועים

אבי אורן - פרויקטים

קרן איזיקסון - כללי

עדי יצחק - מזכירות 

לאה שניידר - יח"צ ודוברות

אלון בן דויד - אחראי משאבים