|  JoinUs

About Us - Our Sponsorsהמשפחה הפראלימפית

החסות בספורט היא כיום גורם מרכזי  במערך השיווק של המותגים החזקים בעולם. כמו בכל העולם גם את הספורטאים הפראלימפים עוטפים באהבה כמה מהחברות והארגונים המובילים במשק, שחרטו על דגלם חיבור לערכים שהספורטאים שלנו מייצגים כמו : מצוינות, נחישות , ווינריות , התמדה, והתגברות על מכשולים.

הספורטאים הפראלימפים מהווים מודל לחיקוי ובעיקר השראה לחברות התומכות ועובדיהם, הנהנים  משילוב של עסקים למען הקהילה עם שיווק מוכוון ערכים  לקהילה הענקית הזאת.


לקראת ריו 2016

המשחקים הפראלימפים הינם אירוע הספורט השלישי בגודלו בעולם, ולהצלחת המשלחת הישראלית יש משמעות רבה, היום יותר מתמיד. כולנו רוצים לשמוע את "התקווה" תוך הנפת דגל ישראל לעיני רבבות צופים בארץ ובעולם!

הספורטאים עומדים בפני שנה של אימונים, תחרויות, והכנות לא פשוטות בארץ ובחו"ל  לקראת המשחקים הפראלימפים בריו. 
על מנת לחזור על ההישגים המופלאים של השנים האחרונות, הם נדרשים לכוח רצון אדיר, לאימונים מקצועיים, למאמנים איכותיים, למתקנים מיוחדים ולציוד יקר.                                       
היום ברור לכולם  שללא הגופים, המוסדות והחברות המאמצות לא היינו עומדים במשימה של הכנת המשלחת למשחקים הפראלימפים.
צורכיהם של הספורטאים הנכים יקרים יותר מאלו של הספורטאים האולימפיים והתמיכה מקלה על המאבק  היומיומי, מאפשרת לעמוד בהכנות הנדרשות לספורטאים, ובנוסף, מרחיבה את מעגל ידידי ההתאחדות ומסייעת להטמיע בדעת הקהל את הייחודיות של הספורט הפראלימפי.